Værdier

Værdier
Hos Odense Marcipan lægger vi vægt på 4 grundlæggende værdier:

- KVALITETSBEVIDST
- TROVÆRDIG
- INSPIRERENDE
- MODIG

Med udgangspunkt i disse værdier, har vi en række leveregler som skal være med til at styrke kommunikation og samarbejde på Odense Marcipan, samt sikre grundlæggende værdier for god trivsel, som vi alle har ansvar for.

Dialog
- Samtale skaber muligheder i stedet for begrænsninger
- Samtale forstærker relationer
- Dialog bliver man klogere af
- Måden, vi taler på, former os og vores arbejdsplads

Samarbejde
- Kræver vilje, styrke og åbenhed om forventninger til hinanden
- Forstår vigtigheden af den enkeltes arbejdsopgaver som i sidste ende udgør den store helhed
- Deler viden og inddrager hinanden i beslutninger og løsninger

Krav og forventninger
- Odense Marcipan består af mange forskellige mennesker
- Vi skal alle tage ansvar for hinanden
- Vi har krav og forventninger til hinanden
- Vi har alle ret/pligt til at udtrykke vores krav og forventninger til hinanden

Trivsel
- Vise forståelse og indlevelse for hinanden
- Gode kollegaer skaber en god hverdag på arbejdspladsen
- Styrke fællesskabsfølelsen gennem arbejdet og sociale arrangementer
- Venlighed avler venlighed