Privatlivspolitik

Hos Odense Marcipan A/S (”Odense Marcipan”/”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores hjemmeside www.odense-marcipan.dk, og fastlægger retningslinjer for Odense Marcipans måde at behandle dine personoplysninger på, samt giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Odense Marcipan.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Odense Marcipan A/S

Adresse: Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C

CVR-nr.: 15233699

E-mail: Odense-marcipan@odense-marcipan.dk

Tlf.: 63 11 72 00

Typer af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om dine ordrer
 • Oplysninger om, hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden
 • Din IP-adresse
 • Din MAC-adresse
 • Kommunikation med dig
 • Hvilken type browser du anvender
 • Hvilken type enhed du anvender
 • Digitale fodspor

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender hjemmesiden
 • Når du køber varer online på vores webshop
 • Når du kontakter os via kundeservice
 • Når du henvender sig til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer
 • For at indgå en kontrakt med dig
 • For at kunne administrere forsendelser, reklamationer og returneringer
 • Tilmelding til og fremsendelse af nyhedsbrev og markedsføringsmateriale
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Administration af dine oplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmeside
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • Håndhævelse af Odense Marcipans handelsbetingelser

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b))
 • Opfyldelse af kontrakt ved levering af tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b))
 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsbrev og markedsføringsmateriale (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a))
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester og produkter (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f))
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f))
 • Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f))

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Odense Marcipan leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT-leverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Koncernforbundne selskaber

 

I forbindelse med Odense Marcipans udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Odense Marcipan. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Odense Marcipan har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Fortrolige oplysninger, herunder kortoplysninger, vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

 

Odense Marcipan A/S

Adresse: Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C

E-mail: Odense-marcipan@odense-marcipan.dk

Tlf.: 63 11 72 00

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Du kan se oplysninger om ændringer i skemaet herunder. Den, til enhver tid, gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

***

 

Version

Godkendt

Ændringer

1.0

Simone Nielsen 6. februar 2020

Oprettelse på hjemmeside