ODENSE-gruppen og Orkla sustainability

Vi arbejder ud fra Orklas principper omkring bæredygtighed, hvor sustainability er sat højt på agendaen.

Orkla har skrevet under på FN’s charter fra 2015 og understøtter FN bæredygtighedsplan. Orkla er listet i Dow Jones Sustainability Index. Orkla udarbejder årligt en sustainability rapport, hvori Odense Marcipans tal indgår.

Vil du videre mere om Orklas sustainability program, kan du bruge linket www.orkla.com/sustainability.

Det har vi opnået!

Vi har et stort ønske om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid gennem produktudvikling og løbende forbedringer. Det er en opgave, man aldrig bliver færdig med, men vi glæder os over alle tiltag, der trækker i den rigtige retning: 

  • Med køb af GoO (Guarantees of Origin) elektricitet kan vi dokumentere, at al den el, vi bruger, stammer fra vedvarende energikilder.
  • I dag er al elektricitet i Odense Gruppen baseret på vandkraft og er dermed CO2- reducerende.
  • Vi er certificeret efter internationale standarder inden for fødevaresikkerhed BRC
  • Vores medarbejdere deltager i Orkla e-learning programmer, som bl.a. omfatter anti-korruption, IT-sikkerhed og varetagelse af personlige oplysninger.
  • Vi har partnerskabsaftale med Jobcenter Odense og fungerer som virksomhedscenter for arbejdsledige borgere.
  • Vi anvender i dag udelukkende RSPO godkendt palmeolie.
  • Vi er UTZ certificeret (kakao).

GoO-certifikater er et bevis for den anvendte metode til produktion af strøm. Garantien stilles i form af et certifikat, som udstedes af Energinet.dk. Systemet for udstedelsen af GoO-certifikater er udviklet med henblik på at fremme bestemte produktionsmetoder ved at give disse typer en merværdi på markedet.

 

Producenterne udsteder oprindelsesgarantier - GoO-certifikater (Guarantees of Origin) - svarende til den producerede mængde strøm.