EZ 31 10 22 Odense Marcipan 9448

CSR er vigtig for
ODENSE GROUP

Miljøbevidsthed er en svær størrelse at kvantificere. Men det afholder os ikke fra at arbejde aktivt med det hver eneste dag i ODENSE GROUP.
Det gør vi helt konkret inden for 4 områder:

ODENSE GROUP CSR Rapport 2024

Vores holdning

"Vi tager ansvar for, hvordan vi som virksomhed påvirker samfundet omkring os, og vil gerne bidrage til en bedre fremtid gennem produktudvikling og løbende justeringer. Vores principper er baseret på respekt for mennesker og miljø og muligheden for at skabe værdi for os selv og samfundet omkring os. Vi er ydmyge over for opgaven og har den indstilling, at vi aldrig bliver færdige, men altid kan gøre det bedre." 

EZ 31 10 22 Odense Marcipan 9467

Fødevaresikkerhed

Vores ambition er at være på niveau med de bedste virksomheder i verden inden for fødevaresikkerhed, og vi arbejder hver eneste dag med at sikre fødevaresikkerhed gennem hele værdikæden, fra dyrkning af råvarerne til produktet havner på butikshylden.

Vi følger dels koncernens egen standard for fødevaresikkerhed, Orklas OFSS, og dels internationale certificeringsordninger inden for fødevarer som BRC .

For hver eneste råvare og emballage, vi anvender, laves en risikovurdering og kontrol, både af produktet og den virksomhed, der fremstiller det. Vores leverandører udvælges på baggrund af Orklas leverandør-godkendelsessystem. Alle oplysninger om råvarer og emballage kontrolleres af vores kvalitetsafdeling, før de bliver endelig godkendt.

EZ 31 10 22 Odense Marcipan 9523

Indkøb

Vi tilstræber, at der i produktionen af landbrugsprodukter, animalske produkter og emballager er taget hensyn til bæredygtighed og miljø.

Vi er RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) certificeret  og bruger udelukkende palmeolie i vores produkter, der er produceret en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. Ønsker du at vide mere om RSPO kan du besøge deres hjemmeside her.

Vi bruger ikke æg fra burhøns hos Odense Gruppen.

Vi sikrer, at vores leverandører håndterer sociale og miljømæssige udfordringer, således at vi kan forhindre børne- og tvangsarbejde samt overholde alle krav til menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

EZ 31 10 22 Odense Marcipan 9427

Miljø

Vi arbejder målrettet på at mindske CO2 udslip og reducere fødevarespild, vand- og energiforbrug.

Vi køber udelukkende GoO (Guarantees of Origin) elektricitet. Vi kan derfor dokumentere, at al elektricitet i Odense Gruppen er baseret på vedvarende energi (vandkraft) og dermed er CO2-reducerende.

Vi har etableret genindvinding af varme i dele af fabrikken og gennemført tiltag, der udnytter råvarerne bedre og reducerer spild af mandler, kerner samt produktspild i fabrikken. Råvarer, som vi ikke kan genanvende selv, bliver solgt til dyrefoder.

EZ 31 10 22 Odense Marcipan 9466

Mennesker og samfund

Vi arbejder for at skabe gode, trygge arbejdspladser karakteriseret ved respekt og omtanke, lige muligheder, medarbejderudvikling og -involvering. Det er også vigtigt for os at bygge en stærk kultur, hvor medarbejderne respekterer de fælles retningslinjer og engagerer sig.

Vi har årlige medarbejdersamtaler med alle ansatte, og vi er i gang med at implementere en certificeret standard for OEHSS
(Orklas miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandard) på vores fabrikker.

Vi har etableret grupper af sundhedsambassadører, som arbejder for at fremme sundhed og trivsel, og vi har et klart mål om at sikre lavt sygefravær og ingen ulykker.

I samarbejde med Jobcenter Odense har Odense Marcipan etableret et virksomhedscenter. Formålet er at hjælpe arbejdsledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet via praktik- og jobafklaringsforløb i virksomheden. Odense Marcipans udvalgte mentorer hjælper praktikanterne med de faglige, praktiske og sociale udfordringer under praktikforløbet.