Chokoladeskåle og dekoration

ODENSE Chokoladechunks 150g

ODENSE Chokoladechunks 150g

ODENSE Chokoladespåner 100g

ODENSE Chokoladespåner 100g

ODENSE Flødebolleskaller 54 stk x 12 g

ODENSE Flødebolleskaller 54 stk x 12 g