Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Når du handler på nettet hos odense-marcipan.dk har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnerer varen til os.

 

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og nedenfor ser du, hvilke varer dette vedrører:

  • Når en tjenesteydelse er fuldt ud udført, hvis leveringen med forbrugerens udtrykkelige samtykke /anerkendelse er påbegyndt inden fortrydelsesrettens udløb.
  • Varer fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller som har fået et tydeligt personligt præg
  • Varer som bliver forringet eller forældet hurtigt – herunder fødevarer
  • Forseglede varer som af sundhedsbeskyttelseshensyn eller hygiejnemæssige hensyn ikke er egnet til at blive returneret, når forseglingen er brudt
  • Varer som ved leveringen bliver uløseligt blandet sammen med andre varer
  • Aftaler om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke til – og anerkendelse af, at forbrugeren mister sin fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes.

 

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af at bestillingen består af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre men leveres enkeltvis, eller består af en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare. Er der tale om levering af en tjenesteydelse eller digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medie, løber fortrydelsesfristen fra aftalens indgåelse.

 

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

 

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan bruge vores standard fortrydelsesformular hvis du ønsker at fortryde dit køb. Erklæringen skal afsendes inden fortrydelsesfristens udløb.

Herefter kvitterer vi for modtagelse af fortrydelsen.

Varerne skal sendes hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse – og senest 14 dage efter, du har fortrudt. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

 

Ved fortrydelse af tjenesteydelser kan du blive pålagt at skulle betale for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Dette hvis levering af ydelsen er påbegyndt på din udtrykkelige anmodning inden fristens udløb.

Du hæfter ligeledes for en evt. forringelse af varens værdi, der skyldes anden håndtering end den, der var nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du bærer risikoen for varen fra varens levering. Værdiforringelsen er forskellen mellem købsprisen og varens generelle handelsmæssige salgspris med den pågældende forringelse.

-> Hent fortrydelsesformular

 

Returnering              

Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte returseddel og sende varen til:

ODENSE Webshop

c/o Prime Cargo A/S

Nordager 28

6000 Kolding, Danmark

 

Ved fortrydelse af køb kan du enten undlade at afhente varen, nægte at modtage varen eller returnere den til ovenstående adresse.

Ønsker du dine penge refunderet, skal du returnere varen til ovenstående adresse.

Returpakken skal indeholde enten fakturaen eller en kopi heraf og være i væsentlig samme stand og mængde som ved afsendelsen. Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

NB. DU SKAL SELV betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

 

Dokumentation for dit køb

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

 

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Tilbagebetalingen foregår senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Betaling kan dog tilbageholdes indtil der er fremlagt dokumentation for, at varen er returneret. Eventuelle ekstraomkostninger som følge af du har valgt en dyrere forsendelsesmåde end den tilbudte, tilbagebetales ikke.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med.

 

BEMÆRK: Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi:

 

  • du reelt har taget varen i brug
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den
  • du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
  • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der varetypen mm.